Our Magazine

OUR Magazine

Het relatiemagazine van ingenieursbureau Arcadis. Met dit blad houdt het wereldwijd opererende bedrijf zijn mensen op de hoogte. Op redactioneel niveau komen de bijdragen dus ook van alle kanten van de aarde. Het is de kunst om daar een evenwichtig blad van te maken. Met dank aan Sarah Nunn, managing editor.
Lay Out voor Hemels Customer Media (miv 2014: Head Office).