Taalspiegel

Website maken Amsterdam

Maaike Weidema is NT2 lerares in Amsterdam. Ze leert Nederlands aan buitenlanders, vooral mensen uit de financiële en wetenschappelijk wereld. Dat doet ze op een heel persoonlijke manier. En ze wil graag dat haar website haar eigenheid reflecteert. Maaike heeft een voorliefde voor architectuur en kunst van de Amsterdamse School. Haar logo is gebaseerd op het lettertype dat wordt gebruikt op Amsterdamse bruggen. Het beeldende element op de pagina’s is een grafische weergave van een glas-in-lood raam zoals te vinden in sommige Amsterdamse school huizen.